Træningstider 2023

mandag 10 – 20
tirsdag 10 – 21
onsdag Lukket
torsdag 10 – 20
fredag 10 – 20
lørdag 09 – 17
søndag 10- 16

GÆSTEKØRSEL
Over 18 år 100 kr.
Under 18 år 50 kr.

Mobil Pay 723534
INDEN KØRSEL.

Generalforsamling nov 2012

 

Referat ORDINÆR GENERALFORSAMLING nov. 2012

 

28 medlemmer var mødt op.

Ingen ønskede at være dirigent så Lone tog den.

Formandens beretning: Ole kan du ikke sende mig din beretning?

Kassereren redegjorde for året indtægter og udgifter og når regnskabet bliver opgjort den 31/12 vil der være et underskud på ca. 7000 kr. Grundet mange nyanskaffelser: Pølse pande, ABM boks, plæneklippere 2 x baneleje osv.

Arbejdsweekender: arbejdsplan og dato kommer på hjemmesiden, når vi kommer lidt tættere på.

Indkomne forslag 1: Indmeldelse i DASU, Kim redegjorde hvorfor HRCR skulle ind i DASU, fordele for medlemmer at de kunne få EFRA licenser. Der var en masse diskussion frem og tilbage, hvor generalforsamlingen blev klogere. Bestyrelsen meldte ud at de var imod forslaget, da de fleste i bestyrelsen var formænd i DMSU. Forslaget blev nedstemt (2 for og resten imod)  

Indkomne forslag 2: Hillerød Kommune: Michael Lissau havde prøvet at få HRCR ind under Hillerød kommune året før, men der var ingen ting at hente. Lone og Lava var fortaler for indmeldelsen, da der var lidt penge idet samt der var mulighed med årene at få en indendørs bane. Michael kom med en god ide, Tilbyde at lave arrangementer for Hillerøds unge selvom vi ikke er under Hillerød kommune, det kunne være at der faldt en skilling af samt nye medlemmer til klubben. Generalforsamlingen synes det var en god ide. Bestyrelsen arbejder videre med et arrangement.

Kontingent uændret husk at betale inden den 31/12 2012, så vi kan få dig meld ind i DMSU.  Regnskabsåret afsluttes d.1. nov. Fremover.

Ole Harder blev valgt til formand, Lars Sørensen, Claus Ryeskov og Ole Jakobsen blev valg som best. medlemmer. Anders Kure og Michael Ivø blev valgt til Sup. Medlemmer. Revisorer blev Michael B. Sørensen og Henrik Jessen, Sup Revisor blev Jesper Keller.

Eventuelt var der frit slag fra Leveren: Martin Lissau ville gerne have lov til at præparer banen så vi fik greb fra start sæsonen af, men der skulle undersøges hvad der skulle sprøjtes på, så banen ikke tager skade.

Michael Lissau spurgte om vi kunne afholde et VM i LS buggy i 2014, her var der mange der meldte sig til som hjælpere.

Lone takkede af for go ro og orden.  

 

 

 

Comments are closed.