Træningstider 2023

mandag 10 – 20
tirsdag 10 – 21
onsdag Lukket
torsdag 10 – 20
fredag 10 – 20
lørdag 09 – 17
søndag 10- 16

GÆSTEKØRSEL
Over 18 år 100 kr.
Under 18 år 50 kr.

Mobil Pay 723534
INDEN KØRSEL.

Generalforsamling 2021.

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

 

Mandag den 15. november 2021, kl. 19.00

Sted: klublokalet, Torsholms alle 6, 3400 Hillerød

 

Dagsorden:

 

 

  1. Valg af dirigent

 

  1. Formandens beretning

 

  1. Kassererens beretning, regnskab og budget.

 

  1. Indkomne forslag

  

  1. Vedtagelse af kontingent for 2022.

 

  1. Valg af bestyrelse: På valg er:

                     

Formand: Valg af ny Formand
                 kassere: Michael B. Sørensen ønsker genvalg

                                  

Desuden skal der vælges 2 suppleanter.
Pt. er det, Anders Kure og Morten skov 

 

 

  1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

                      Pt. Kim Christensen

                 Sup:

 

  1. Eventuelt.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde

senest 8 dage før generalforsamlingen hrcr@hrcr.dk

Med venlig Hilsen

 

Hillerød RC Racing

Comments are closed.