Træningstider 2023

mandag 10 – 20
tirsdag 10 – 21
onsdag Lukket
torsdag 10 – 20
fredag 10 – 20
lørdag 09 – 17
søndag 10- 16

GÆSTEKØRSEL
Over 18 år 100 kr.
Under 18 år 50 kr.

Mobil Pay 15835
INDEN KØRSEL.

Referat af ekstraordinær generalforsamling d. 19. december 2011.

 

 

Flot fremmøde 30 medlemmer var mødt op.

Henrik Westerberg blev valgt til dirigent og gjorde et godt stykke arbejde.

 

Da bestyrelsens forslag på DASU’s repræsentantskabsmøde om at lave ny struktur, blev nedstemt, betyder det at de normale udvalg i DASU forsætter. Så et egentigt Ad-Hoc udvalg i DASU forsætter, men der vil fremover være et MRC- udvalg.

 

Bestyrelsen har været splittet om hvorvidt man synes klubben skulle være medlem af DASU eller DMSU, der skal på denne generalforsamling stemmes om hvad medlemmernes beslutning er.

 

DASU er kommet med nyt udlæg, som gjorde at flere synes vi skulle være DMSU/DASU medlemmer og se hvad året 2012 ville bringe.

 

Der blev spurgt til hvorfor bestyrelsen ikke var enige om hvad der skulle vælges, dette var fordi nogle i bestyrelsen mente at hvis kluben skulle noget nyt så kunne man lige så godt gør det 100%.

Man ville gerne have haft en ekstra ordinær generalforsamling inden dette møde, bestyrelsen har begrundet at der ikke var grund til det før nu. Og hvis man skal se sådan på det, har vi jo først nu modtaget alle facts om den nye Union DMSU.

 

Medlemmernes holdning i det store hele var at de egentlig bare gerne ville køre noget Race.

Flere var nervøse for at skifte union ” vi ved hvad vi har ikke hvad vi får” blev nævnt flere gange.

 

Nogle ville gerne være i begge unioner, men der var stor enighed om at hvis klubben skulle noget skulle det kun være en Union.

 

Et andet godt tiltag i DMSU er at de penge der kommer ind i DMSU, der ville 80% af pengene gå tilbage til sporten i form af støtte til klubber og medlemmer, samt andre gode tiltag. De sidste 20% går til administration samt hjemmeside. DMSU vil gerne  opfordrer/hjælper med at stille store løb op.

 

HRCR har søgt nogle løb som er i DASU regi, disse vil da ikke blive afholdt.

 

Der blev meddelt at alle kørere i DMSU, får den licens de skal bruge i 2012, dette bliver til samme pris som det alle dage har været.

 

 

 

 

Ved skriftlig anonym afstemning, blev udfaldet således:

 

8 stemmer på DASU/DMSU

1 stemme BLANK

21 Stemmer for DMSU.

 

HRCR er derfor i det nye år kun medlem af DMSU.

 

Bestyrelsen valgte ved samme lejlighed at få rykket vor tidspunkt for den årlige generalforsamling, dette blev godkendt, så næste generalforsamling sker i februar 2012, der vil også være en generalforsamling i Ultimo oktober/november 2012.

 

Regnskabsåret bliver stadig 1-1 til 31-12.

Man håber i bestyrelsen at PBS løsning kommer i gang snarest.

 

DMSU’s landsmøde i februar er for alle kørere, og ikke kun en bestyrelse, der opfordres til at folk kommer her, mere info kommer på DMSU hjemmeside. Til et landsmøde vil alle kørere have en stemme. Der kan ligeledes brevstemmes.

 

Sidst men ikke mindst, er greve rc i gang med at lave nye medlemskort, som på den ene side har klubinfo og på anden side DMSU’s Info.

 

Med venlig hilsen

Sekretær.

Comments are closed.