Træningstider 2023

mandag 10 – 20
tirsdag 10 – 21
onsdag Lukket
torsdag 10 – 20
fredag 10 – 20
lørdag 09 – 17
søndag 10- 16

GÆSTEKØRSEL
Over 18 år 100 kr.
Under 18 år 50 kr.

Mobil Pay 723534
INDEN KØRSEL.

Referat GF 2021

Deltagere:

Tom Nielsen
Kim Christensen
Søren Hempel
Allan Krogh
Ole Harder
Peter Harder
Anders Kure
Michael B. Sørensen
Peter Lind
Nicolai Frederiksen
Steen Frederiksen
Martin Lissau
Claus Håndstad

Dirigent:
Ole Harder

Referat:
Peter Harder

Formandens beretning blev holdt meget kort af PH, som takkede Steen og familien for at klubben har kunne få lov at fortsætte på Jordbærgården, samt det store engagement familien Frederiksen har lagt i banerenovering samt kiosk pasning til klubbens løb.
Herudover blev det nævnt, at klubben i 2021 har haft en flot medlemstilgang. Ialt ca 75 medlemmer. Herudover det store arbejde med at genetablere offroad banen samt med afholdelsen af et vellykket NXC.

Regnskabet blev godkendt, og det blev positivt bemærket, at klubben til trods for meget store investeringer endte med et plus på ca 10.000.

Budgettet for 2022 blev drøftet med udgangspunkt i en forventet medlemsnedgang, afholdelse af NXC 22-24 april og et DM onroad løb i maj samt et DM offroad løb i august. (Grundet den lave tilslutning til 1/10 el onroad, vil klubben desværre ikke holde et sådan).
Ca indtægt på 57.000 og forventet udgifts niveau på 50.000 plus investeringer i lyd til offroad.

Claus Ryeskov ønsker ny forstærker og højtalere til offroad banen. Dette drøfter Claus med Daniel Bjerg, og budgettet er ca 11.000.

Derudover ønsker Jørn Birkebæk, at man får flyttet computer og race styringen fra nuværende offroad tællerhus til enden af tårnet. Der er plads og opsættes skillevæg samt dør.

På onroad banen skal der repareres pit tag og på offroad banen skal layout justeres en smule, hvilket vil kræve leje af en tromle.

Kontingent fastholdes da driften ikke går i minus og klubben har penge på bogen.

Bestyrelsen blev genvalgt, dog tiltræder Claus Håndstad istedet for David Hansen. Tom Nielsen tiltræder som revisor suppleant.

Under eventuelt blev det drøftet hvordan der kan komme mere klub aktivitet i højsæsonen. De mange ressourcer brugt på offroad banen i år, gør at vi hurtigere kan komme igang med at nyde, og måske layout og hop justeringer kan give mere køreglæde. Ellers blev der ikke truffet nogle konkrete tiltag for at få mere aktivitet og større social sammenhold.

MVH Peter Harder.

Comments are closed.