Træningstider 2022

mandag 10 – 20
tirsdag 10 – 21
onsdag Lukket
torsdag 10 – 20
fredag 10 – 20
lørdag 09 – 17
søndag 10- 16

GÆSTEKØRSEL
Over 18 år 100 kr.
Under 18 år 50 kr.

Mobil Pay 15835
INDEN KØRSEL.

Referat af Ordinær Generalforsamling 2012

20-02-2012

24 medlemmer var mødt frem til generalforsamlingen.

 

Dirigent: Lone  Meincke

Formanden bød alle velkommen, og roser bl.a. klubbens mange flotte resultater. Og stort tak til alle hjælpere omkring afholdelsen af HPI Endurance løbet, det var meget positivt.

Der har desværre været nedgang i besøgende på klubbens træningsdage, dette gælder alle baner. Klubben håber dette bliver bedre i det nye år, man håber at ved at lægge LS Offroad og 1:8 Buggy sammen at skabe noget mere samvær på banerne.

Michael Lissau meddeler at dem der skal bruge en Efra Licens skal henvende sig til ham, så vil han sørge for dette bliver løst.

Der skal afholdes en del løb i 2012, og her håbes der på positivt fremmøde af hjælpere.

Kasseren:

De store udgifter i 2011 har til dels gået til Offroad LS banen, der har ligeledes været god tilgang af potentielle medlemmer som har været og prøvet med 1 dags licens.

Birkerød Rc skal have 3.000,00 kr. Derfor står denne post i minus.

Bankgebyrer, der bliver spurgt om disse kan undgås. Dette er desværre ikke muligt.

Banelejen til Ole Harder er blevet billigere da der ikke er lige så mange medlemmer.

Der er budgetteret med nyt lydanlæg i 2012, så klubben får noget der virker til UG.

Arbejdsweekend:

31. marts & 1. april 2012.

Det blev besluttet at nedlægge buggybanen, og man har besluttet at bruge pengene på LS offroad banen i stedet, dette vil betyde at vi bliver samlet lidt mere og Buggy folket kommer til at køre på LS Offroad banen. Der bliver lavet overdækket mekkergård, man vil selvfølgelig prøve at bruge det der kan bruges fra Buggybanen.

Michael Christiansen er formand for arbejdet på LS Offroad, dette er besluttet da han gjorde et rigtig godt stykke arbejde sidste gang. Han finder ligeledes frem til hvad der skal bruges i samarbejde med Martin Lava.

Pligtarbejde:

Der blev diskuteret pligtarbejde lidt frem og tilbage, og man må sige der var flere delte meninger. Ved afstemning var der 14 stemmer der var for og 5 imod.

Pligtarbejde indføres i indeværende år, og man vil så have sin pligtarbejds penge til gode i 2013.

Kontingent:

Kontingent i 2013 blive det samme som tidligere, forskellen er der bliver indkrævet 400,00 kr. ekstra til pligtarbejde, som man selvfølgelig får retur ved at deltage til løbsdage/arbejdsweekender.

Valg af bestyrelse:

På valg var næstformand, kasser, samt 2 bestyrelsesmedlemmer, der skulle ligeledes findes 2 nye suppleanter.

Michael Lissau bliver siddende som formand i HRCR. Ole Harder og Allan Blik bliver ligeledes siddende.

Lone  Meincke er valgt som kasser.

Martin Lava er valgt ind i stedet for Kim. Andrew Sargent og Ole Jacobsen blev valgt ind som suppleanter.

Anders Kure og Michael B Sørensen, er valgt som revisor og revisorsuppleant blev Jesper Keller.

Eventuelt:

Man ville gerne have internet flyttes op til kiosken når vi alligevel flytter buggybanen. Der graves rille til kompressor slangen og derfor ligges der samtidig internet kabel med ned.

Rc hallen. Vil HRCR stå for dette arrangement. HRCR vil undersøge hvilke muligheder der er for at muligøre dette. Man vil forsøge at hente lidt fra Sponsorer samt kommunen.

Martin Lava vil gerne afholde onroad klubmesterskab for alle medlemmer i klubben.

Til slut takkes der for god ro og orden.

Næste møde er sat til d. 22 marts kl. 18.00                                   

 Med venlig hilsen

 HRCR

Comments are closed.