Træningstider 2020

mandag 15 – 20
tirsdag 10 – 21
onsdag Lukket
torsdag 15 – 20 EL biler
fredag 13 – 20
lørdag 09 – 16
søndag Lukket
Helligdag Lukket

GÆSTEKØRSEL
Over 18 år 100 kr.
Under 18 år 50 kr.

Mobil Pay 15835
INDEN KØRSEL.

Ordinær generalforsamling 2011

Er afholdt, venter spændt på referatet.
 
 
Mandag den 28. februar 2011, kl. 19.00
Sted: Indendørshallen, Torsholmsalle 6, 3400 Hillerød 2. Formandens beretning

Dagsorden:
1. Valg af dirigent

3. Kassererens beretning og regnskab

4. Arbejdsweekend. (hvad skal laves samt dato)

5. Indkomne forslag

– Bestyrelsen foreslår at alle kommunikation kommer til at forgå pr. mail fremover

6. Vedtagelse af kontingent for 2012.

7. Valg af bestyrelse: På valg er formand, sekretær,

samt 1 bestyrelsesmedlem. (Claus)

Desuden skal der vælges 2 suppleanter. (i dag Kim & Bo)

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. ((I dag Michael B. Sørensen & Martin Lissau)

suppleant Jesper Keller)

9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde

senest 8 dage før generalforsamlingen.

Med venlig Hilsen

Hillerød RC Racing

Comments are closed.