Træningstider 2018

mandag 15 – 20
tirsdag 10 – 21
onsdag Lukket
torsdag 15 – 20 EL biler
fredag 13 – 20
lørdag 09 – 14
søndag Lukket
Helligdag Lukket

GÆSTEKØRSEL 2018
gratis

Mobil Pay 40116511

Ordinær generalforsamling 2011

Er afholdt, venter spændt på referatet.
 
 
Mandag den 28. februar 2011, kl. 19.00
Sted: Indendørshallen, Torsholmsalle 6, 3400 Hillerød 2. Formandens beretning

Dagsorden:
1. Valg af dirigent

3. Kassererens beretning og regnskab

4. Arbejdsweekend. (hvad skal laves samt dato)

5. Indkomne forslag

– Bestyrelsen foreslår at alle kommunikation kommer til at forgå pr. mail fremover

6. Vedtagelse af kontingent for 2012.

7. Valg af bestyrelse: På valg er formand, sekretær,

samt 1 bestyrelsesmedlem. (Claus)

Desuden skal der vælges 2 suppleanter. (i dag Kim & Bo)

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. ((I dag Michael B. Sørensen & Martin Lissau)

suppleant Jesper Keller)

9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde

senest 8 dage før generalforsamlingen.

Med venlig Hilsen

Hillerød RC Racing

Comments are closed.